Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 257 000 11 041 300 9 082 900 10 227 700 9 876 260
Zobowiązania handlowe w tys. USD 488 000 457 800 442 600 527 500 419 350
Rotacja zobowiązań 27,17 24,12 20,52 19,39 23,55

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $13 257 000K ÷ $488 000K
= 27,17


Analiza porównawcza

2022