Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 222 100 13 481 900 10 851 800 12 043 800 11 601 400
Należności w tys. USD 477 700 396 800 411 200 478 900 459 641
Rotacja należności 33,96 33,98 26,39 25,15 25,24

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $16 222 100K ÷ $477 700K
= 33,96


Analiza porównawcza

2022