Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 093 400 886 000 523 800 386 100 384 966
Aktywa razem w tys. USD 6 717 500 5 749 300 5 089 600 5 570 100 5 001 080
Operacyjny ROA 16,28% 15,41% 10,29% 6,93% 7,70%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 093 400K ÷ $6 717 500K
= 16,28%


Analiza porównawcza

2022