Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 9,77 10,29 6,19 5,38 5,36
Rotacja należności 33,96 33,98 26,39 25,15 25,24
Rotacja zobowiązań 27,17 24,12 20,52 19,39 23,55
Rotacja kapitału pracującego 254,66 109,97 67,15 127,99 733,80

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 37,35 35,48 59,00 67,87 68,15
Cykl należności dni 10,75 10,74 13,83 14,51 14,46
Cykl zobowiązań dni 13,44 15,13 17,79 18,83 15,50

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,62 6,89 6,75 7,78 8,61
Rotacja aktywów razem 2,41 2,34 2,13 2,16 2,32