Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 900 14 900 87 300 23 800 15 932
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 49 600 81 000 37 800 111 900 82 734
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 921 600 1 543 600 1 842 800 2 422 200 2 386 560
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 900K + $49 600K) ÷ $1 921 600K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022