Group 1 Automotive, Inc. (GPI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 222 100 13 481 900 10 851 800 12 043 800 11 601 400
Property, plant and equipment w tys. USD 2 128 200 1 957 800 1 608 200 1 547 100 1 347 840
Rotacja aktywów trwałych 7,62 6,89 6,75 7,78 8,61

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $16 222 100K ÷ $2 128 200K
= 7,62


Analiza porównawcza

2022