First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 577 980 1 927 200 1 845 160 1 549 450 1 826 040 1 922 060 1 765 390 1 535 610
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 233 898 239 336 236 796 280 315 242 660 202 297 188 538 231 694
Należności w tys. USD 354 991 360 570 489 869 322 121 454 709 273 343 597 624 817 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 038 050 816 268 803 554 734 990 726 878 715 236 660 923 669 341
Wskaźnik płynności szybkiej 3,05 3,10 3,20 2,93 3,47 3,35 3,86 3,86

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 577 980K + $233 898K + $354 991K) ÷ $1 038 050K
= 3,05


Analiza porównawcza

2022/Q4