First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 102 490 1 822 470 1 883 960 2 271 240 2 577 980 1 927 200 1 845 160 1 549 450
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 318 337 323 356 343 919 260 446 233 898 239 336 236 796 280 315
Należności w tys. USD 1 385 820 787 123 668 419 324 514 354 991 360 570 489 869 322 121
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 306 160 1 199 100 1 090 610 1 174 170 1 038 050 816 268 803 554 734 990
Wskaźnik płynności szybkiej 2,91 2,45 2,66 2,43 3,05 3,10 3,20 2,93

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 102 490K + $318 337K + $1 385 820K) ÷ $1 306 160K
= 2,91


Analiza porównawcza

2023/Q4