First Solar Inc (FSLR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 439 467 323 489 201 215 40 113 215 032
Aktywa razem w tys. USD 7 413 750 7 108 930 7 515 690 7 121 360 6 864 500
Operacyjny ROA 5,93% 4,55% 2,68% 0,56% 3,13%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $439 467K ÷ $7 413 750K
= 5,93%


Analiza porównawcza

2021