First Solar Inc (FSLR)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 468 693 398 355 -114 933 144 326 -165 615
Aktywa razem w tys. USD 7 413 750 7 108 930 7 515 690 7 121 360 6 864 500
ROA 6,32% 5,60% -1,53% 2,03% -2,41%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $468 693K ÷ $7 413 750K
= 6,32%


Analiza porównawcza

2021