First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 191 240 3 014 540 3 599 830 3 859 520 3 832 770
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 878 847 398 1 318 210 845 457 650 276
Wskaźnik płynności bieżącej 4,39 3,56 2,73 4,57 5,89

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 191 240K ÷ $726 878K
= 4,39


Analiza porównawcza

2021