First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 634 810 3 791 420 3 191 240 3 014 540 3 599 830
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 306 160 1 038 050 726 878 847 398 1 318 210
Wskaźnik płynności bieżącej 3,55 3,65 4,39 3,56 2,73

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 634 810K ÷ $1 306 160K
= 3,55


Analiza porównawcza

2023