First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 826 040 1 747 070 2 164 250 2 547 270 2 988 910
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 242 660 248 137 212 501 234 993 212 481
Należności w tys. USD 454 709 294 283 712 293 612 775 419 048
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 726 878 847 398 1 318 210 845 457 650 276
Wskaźnik płynności szybkiej 3,47 2,70 2,34 4,02 5,57

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 826 040K + $242 660K + $454 709K) ÷ $726 878K
= 3,47


Analiza porównawcza

2021