First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 102 490 2 577 980 1 826 040 1 747 070 2 164 250
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 318 337 233 898 242 660 248 137 212 501
Należności w tys. USD 1 385 820 354 991 454 709 294 283 712 293
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 306 160 1 038 050 726 878 847 398 1 318 210
Wskaźnik płynności szybkiej 2,91 3,05 3,47 2,70 2,34

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 102 490K + $318 337K + $1 385 820K) ÷ $1 306 160K
= 2,91


Analiza porównawcza

2023