First Solar Inc (FSLR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 318 600 2 619 320 2 923 380 2 711 330 3 063 120
Aktywa razem w tys. USD 10 365 100 8 251 230 7 413 750 7 108 930 7 515 690
Rotacja aktywów razem 0,32 0,32 0,39 0,38 0,41

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 318 600K ÷ $10 365 100K
= 0,32


Analiza porównawcza

2023