First Solar Inc (FSLR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 923 380 2 711 330 3 063 120 2 244 040 2 941 320
Aktywa razem w tys. USD 7 413 750 7 108 930 7 515 690 7 121 360 6 864 500
Rotacja aktywów razem 0,39 0,38 0,41 0,32 0,43

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 923 380K ÷ $7 413 750K
= 0,39


Analiza porównawcza

2021