First Solar Inc (FSLR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 193 420 2 030 660 2 513 900 1 851 870 2 392 380
Zapasy w tys. USD 666 299 567 617 497 096 444 818 201 210
Rotacja zapasów 3,29 3,58 5,06 4,16 11,89

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 193 420K ÷ $666 299K
= 3,29


Analiza porównawcza

2021