First Solar Inc (FSLR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 549 460 2 193 420 2 030 660 2 513 900 1 851 870
Zapasy w tys. USD 621 376 666 299 567 617 497 096 444 818
Rotacja zapasów 4,10 3,29 3,58 5,06 4,16

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 549 460K ÷ $621 376K
= 4,10


Analiza porównawcza

2022