First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 236 005 237 691 454 187 461 221 410 287
Kapitał własny w tys. USD 5 959 550 5 520 930 5 096 770 5 212 400 5 098 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,04 0,04 0,08 0,08 0,07

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $236 005K ÷ ($236 005K + $5 959 550K)
= 0,04


Analiza porównawcza

2021