First Solar Inc (FSLR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 619 320 2 923 380 2 711 330 3 063 120 2 244 040 2 941 320
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 549 460 2 193 420 2 030 660 2 513 900 1 851 870 2 392 380
Zysk ze sprzedaży brutto 69 858 729 954 680 673 549 212 392 177 548 947
Koszty badań i rozwoju 112 804 99 115 93 738 96 611 84 472 88 573
Koszty ogólnego zarządu 164 724 170 320 222 918 205 471 176 857 202 699
Zysk operacyjny -280 747 439 467 323 489 201 215 40 113 215 032
Koszty odsetek netto -21 059 6 928 7 477 -21 820 -33 867 -9 939
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 598 572 162 291 061 -120 413 147 767 206 381
Podatek dochodowy 52 764 103 469 -107 294 -5 480 3 441 371 996
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -44 166 468 693 398 355 -114 933 144 326 -165 615