First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 184 349 236 005 237 691 454 187 461 221
Kapitał własny w tys. USD 5 836 060 5 959 550 5 520 930 5 096 770 5 212 400
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,03 0,04 0,04 0,09 0,09

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $184 349K ÷ $5 836 060K
= 0,03


Analiza porównawcza

2022