First Solar Inc (FSLR)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Cykl zapasów dni 148,30 88,96 110,88 102,03 72,17
Cykl należności dni 152,42 49,47 56,77 39,62 84,88
Cykl zobowiązań dni 37,47 48,88 32,18 32,96 31,66
Cykl konwersji gotówki dni 263,25 89,55 135,47 108,69 125,39

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 148,30 + 152,42 – 37,47
= 263,25


Analiza porównawcza

2023