First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 845 160 1 549 450 1 826 040 1 922 060 1 765 390 1 535 610 1 747 070 1 630 870
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 236 796 280 315 242 660 202 297 188 538 231 694 248 137 223 798
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 803 554 734 990 726 878 715 236 660 923 669 341 847 398 731 091
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,59 2,49 2,85 2,97 2,96 2,64 2,35 2,54

2022/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 845 160K + $236 796K) ÷ $803 554K
= 2,59


Analiza porównawcza

2022/Q2