First Solar Inc (FSLR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 822 470 1 883 960 2 271 240 2 577 980 1 927 200 1 845 160 1 549 450 1 826 040
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 323 356 343 919 260 446 233 898 239 336 236 796 280 315 242 660
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 199 100 1 090 610 1 174 170 1 038 050 816 268 803 554 734 990 726 878
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,79 2,04 2,16 2,71 2,65 2,59 2,49 2,85

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 822 470K + $323 356K) ÷ $1 199 100K
= 1,79


Analiza porównawcza

2023/Q3