EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 809 800 1 741 680 1 547 820 1 353 620 1 276 460 1 446 620 1 266 610 1 283 230
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 86 758 85 319 63 032 76 845 89 032 53 927 69 992 72 098
Należności w tys. USD 934 236 932 626 917 139 929 217 901 260 768 928 755 588 682 236
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 682 858 747 483 727 957 684 703 683 252 763 420 632 547 522 948
Wskaźnik płynności szybkiej 4,15 3,69 3,47 3,45 3,32 2,97 3,31 3,90

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 809 800K + $86 758K + $934 236K) ÷ $682 858K
= 4,15


Analiza porównawcza

2023/Q1