EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 26 126 27 693 30 234 25 038 25 074
Kapitał własny w tys. USD 3 470 890 3 001 530 2 487 120 1 983 020 1 596 140
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $26 126K ÷ $3 470 890K
= 0,01


Analiza porównawcza

2023