EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 27 693 30 234 25 038 25 074 25 031
Kapitał własny w tys. USD 3 001 530 2 487 120 1 983 020 1 596 140 1 262 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $27 693K ÷ $3 001 530K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022