EPAM Systems Inc (EPAM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 824 700 3 758 140 2 659 480 2 293 800 1 842 910 1 450 450
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 286 680 2 483 700 1 732 520 1 488 200 1 186 920 921 352
Zysk ze sprzedaży brutto 1 538 020 1 274 450 926 956 805 600 655 991 529 096
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 872 777 648 736 484 758 457 433 373 587 324 855
Zysk operacyjny 572 966 542 316 379 324 302 850 245 764 172 946
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 507 258 533 392 378 479 299 526 249 773 174 305
Podatek dochodowy 87 842 51 740 51 319 38 469 9 517 101 545
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 419 416 481 652 327 160 261 057 240 256 72 760