EPAM Systems Inc (EPAM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 286 680 2 483 700 1 732 520 1 488 200 1 186 920
Zobowiązania handlowe w tys. USD 30 852 24 847 10 189 7 831 7 444
Rotacja zobowiązań 106,53 99,96 170,04 190,04 159,45

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 286 680K ÷ $30 852K
= 106,53


Analiza porównawcza

2022