EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 759 620 2 269 480 1 912 780 1 474 210 1 199 070
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 747 483 763 420 465 950 386 948 262 829
Wskaźnik płynności bieżącej 3,69 2,97 4,11 3,81 4,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 759 620K ÷ $747 483K
= 3,69


Analiza porównawcza

2022