EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 27 693 30 234 25 038 25 074 25 031
Aktywa razem w tys. USD 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210 1 611 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $27 693K ÷ $4 009 150K
= 0,01


Analiza porównawcza

2022