EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 26 126 27 693 30 234 25 038 25 074
Aktywa razem w tys. USD 4 352 360 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $26 126K ÷ $4 352 360K
= 0,01


Analiza porównawcza

2023