EPAM Systems Inc (EPAM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 824 700 3 758 140 2 659 480 2 293 800 1 842 910
Aktywa razem w tys. USD 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210 1 611 800
Rotacja aktywów razem 1,20 1,07 0,98 1,02 1,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 824 700K ÷ $4 009 150K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022