EPAM Systems Inc (EPAM)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 419 416 481 652 327 160 261 057 240 256
Kapitał własny w tys. USD 3 001 530 2 487 120 1 983 020 1 596 140 1 262 600
ROE 13,97% 19,37% 16,50% 16,36% 19,03%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $419 416K ÷ $3 001 530K
= 13,97%


Analiza porównawcza

2022