EPAM Systems Inc (EPAM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 741 680 1 446 620 1 382 150 936 552 770 560
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 85 319 53 927 29 570 39 943 26 171
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 747 483 763 420 465 950 386 948 262 829
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,44 1,97 3,03 2,52 3,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 741 680K + $85 319K) ÷ $747 483K
= 2,44


Analiza porównawcza

2022