EPAM Systems Inc (EPAM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 824 700 3 758 140 2 659 480 2 293 800 1 842 910
Property, plant and equipment w tys. USD 273 348 236 214 169 533 165 259 102 646
Rotacja aktywów trwałych 17,65 15,91 15,69 13,88 17,95

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 824 700K ÷ $273 348K
= 17,65


Analiza porównawcza

2022