EPAM Systems Inc (EPAM)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 419 416 481 652 327 160 261 057 240 256
Aktywa razem w tys. USD 4 009 150 3 523 230 2 721 330 2 244 210 1 611 800
ROA 10,46% 13,67% 12,02% 11,63% 14,91%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $419 416K ÷ $4 009 150K
= 10,46%


Analiza porównawcza

2022