Dollar Tree Inc (DLTR)

ROE

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 615 400 1 327 900 1 341 900 827 000 -1 590 800
Kapitał własny w tys. USD 8 751 500 7 718 500 7 285 300 6 254 800 5 642 900
ROE 18,46% 17,20% 18,42% 13,22% -28,19%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 615 400K ÷ $8 751 500K
= 18,46%


Analiza porównawcza

2023