Dollar Tree Inc (DLTR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 396 300 18 583 900 17 721 000 16 570 100 15 875 800
Zapasy w tys. USD 5 449 300 4 367 300 3 427 000 3 522 000 3 536 000
Rotacja zapasów 3,56 4,26 5,17 4,70 4,49

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $19 396 300K ÷ $5 449 300K
= 3,56


Analiza porównawcza

2023