Dollar Tree Inc (DLTR)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 615 400 1 327 900 1 341 900 827 000 -1 590 800
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 331 700 26 321 200 25 509 300 23 610 800 22 823 300
Marża zysku netto 5,70% 5,04% 5,26% 3,50% -6,97%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 615 400K ÷ $28 331 700K
= 5,70%


Analiza porównawcza

2023