Dollar Tree Inc (DLTR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk brutto w tys. USD 2 110 600 1 632 200 1 739 800 1 098 700 -1 309 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 331 700 26 321 200 25 509 300 23 610 800 22 823 300
Marża zysku brutto 7,45% 6,20% 6,82% 4,65% -5,74%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 110 600K ÷ $28 331 700K
= 7,45%


Analiza porównawcza

2023