Dollar Tree Inc (DLTR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 132 700 6 367 100 5 609 200 5 050 800 4 269 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 696 700 4 225 200 4 176 600 3 730 300 3 546 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,31 1,51 1,34 1,35 1,20

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 132 700K ÷ $4 696 700K
= 1,31


Analiza porównawcza

2024