Dollar Tree Inc (DLTR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 367 100 5 609 200 5 050 800 4 269 400 4 293 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 225 200 4 176 600 3 730 300 3 546 500 2 095 700
Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,34 1,35 1,20 2,05

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 367 100K ÷ $4 225 200K
= 1,51


Analiza porównawcza

2023