Dollar Tree Inc (DLTR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 19 396 300 18 583 900 17 721 000 16 570 100 15 875 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 899 800 1 884 200 1 480 500 1 336 500 1 416 400
Rotacja zobowiązań 10,21 9,86 11,97 12,40 11,21

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $19 396 300K ÷ $1 899 800K
= 10,21


Analiza porównawcza

2023