Dollar Tree Inc (DLTR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 331 700 26 321 200 25 509 300 23 610 800 22 823 300
Aktywa razem w tys. USD 23 022 100 21 721 800 20 696 000 19 574 600 13 501 200
Rotacja aktywów razem 1,23 1,21 1,23 1,21 1,69

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $28 331 700K ÷ $23 022 100K
= 1,23


Analiza porównawcza

2023