Dollar Tree Inc (DLTR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 642 800 984 900 1 416 700 539 200 422 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 275 000 257 000 207 100 0 234 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 225 200 4 176 600 3 730 300 3 546 500 2 095 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,30 0,44 0,15 0,31

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($642 800K + $275 000K) ÷ $4 225 200K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023