Dollar Tree Inc (DLTR)

ROA

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 615 400 1 327 900 1 341 900 827 000 -1 590 800
Aktywa razem w tys. USD 23 022 100 21 721 800 20 696 000 19 574 600 13 501 200
ROA 7,02% 6,11% 6,48% 4,22% -11,78%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 615 400K ÷ $23 022 100K
= 7,02%


Analiza porównawcza

2023