Dollar Tree Inc (DLTR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 331 700 26 321 200 25 509 300 23 610 800 22 823 300
Property, plant and equipment w tys. USD 4 972 200 4 477 300 4 116 300 3 881 800 3 445 300
Rotacja aktywów trwałych 5,70 5,88 6,20 6,08 6,62

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $28 331 700K ÷ $4 972 200K
= 5,70


Analiza porównawcza

2023