Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q4
(31 sty 2024)
2024/Q3
(31 paź 2023)
2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 194 000 11 863 000 12 397 000 13 977 000 12 508 000 11 918 000 13 533 000 13 503 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 466 000 3 489 000 3 341 000 3 372 000 3 132 000 3 016 000 2 968 000 2 956 000
Należności w tys. USD 11 414 000 4 850 000 5 400 000 4 632 000 10 755 000 4 275 000 4 745 000 3 952 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 631 000 19 394 000 20 805 000 21 626 000 25 891 000 18 227 000 20 080 000 19 899 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,04 1,02 1,02 1,02 1,05 1,06 1,03

2024/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 194 000K + $3 466 000K + $11 414 000K) ÷ $26 631 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2024/Q4