Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 29 074 000 26 395 000 22 850 000 21 889 000 15 963 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 631 000 25 891 000 21 788 000 17 728 000 14 845 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,09 1,02 1,05 1,23 1,08

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $29 074 000K ÷ $26 631 000K
= 1,09


Analiza porównawcza

2024