Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 537 000 11 966 000 7 947 000 4 342 000 4 521 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 574 000 2 137 000 1 842 000 1 417 000 818 573
Należności w tys. USD 9 739 000 7 786 000 6 174 000 4 924 000 3 950 090
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 788 000 17 728 000 14 845 000 11 255 000 10 129 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,05 1,23 1,08 0,95 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 537 000K + $2 574 000K + $9 739 000K) ÷ $21 788 000K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022