Salesforce Inc (CRM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 352 000 26 492 000 21 252 000 17 098 000 13 282 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 702 000 2 815 000 2 459 000 2 375 000 2 051 000
Rotacja aktywów trwałych 8,47 9,41 8,64 7,20 6,48

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $31 352 000K ÷ $3 702 000K
= 8,47


Analiza porównawcza

2023