Salesforce Inc (CRM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 857 000 31 352 000 26 492 000 21 252 000 17 098 000
Property, plant and equipment w tys. USD 3 689 000 3 702 000 2 815 000 2 459 000 2 375 000
Rotacja aktywów trwałych 9,45 8,47 9,41 8,64 7,20

2024 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $34 857 000K ÷ $3 689 000K
= 9,45


Analiza porównawcza

2024