Salesforce Inc (CRM)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 134,18 133,72 131,80 135,32 137,57
Cykl zobowiązań dni 17,45 10,06
Cykl konwersji gotówki dni 134,18 133,72 131,80 117,86 127,51

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 134,18 – —
= 134,18


Analiza porównawcza

2022