Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 14 194 000 12 508 000 10 537 000 11 966 000 7 947 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 466 000 3 132 000 2 574 000 2 137 000 1 842 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 631 000 25 891 000 21 788 000 17 728 000 14 845 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,60 0,60 0,80 0,66

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($14 194 000K + $3 466 000K) ÷ $26 631 000K
= 0,66


Analiza porównawcza

2024