Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 12 508 000 11 918 000 13 533 000 13 503 000 10 537 000 9 391 000 9 650 000 15 023 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 132 000 3 016 000 2 968 000 2 956 000 2 574 000 2 547 000 2 532 000 2 247 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 25 891 000 18 227 000 20 080 000 19 899 000 21 788 000 15 035 000 17 393 000 15 323 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,60 0,82 0,82 0,83 0,60 0,79 0,70 1,13

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($12 508 000K + $3 132 000K) ÷ $25 891 000K
= 0,60


Analiza porównawcza

2023/Q4