Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 9 419 000 10 592 000 2 673 000 2 673 000 3 173 000
Aktywa razem w tys. USD 98 849 000 95 209 000 66 301 000 55 126 000 30 737 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,10 0,11 0,04 0,05 0,10

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $9 419 000K ÷ $98 849 000K
= 0,10


Analiza porównawcza

2023