Salesforce Inc (CRM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 427 000 9 419 000 10 592 000 2 673 000 2 673 000
Aktywa razem w tys. USD 99 823 000 98 849 000 95 209 000 66 301 000 55 126 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,08 0,10 0,11 0,04 0,05

2024 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 427 000K ÷ $99 823 000K
= 0,08


Analiza porównawcza

2024