Salesforce Inc (CRM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 31 352 000 26 492 000 21 252 000 17 098 000 13 282 000 10 480 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 8 360 000 7 026 000 5 438 000 4 235 000 3 451 000 2 773 520
Zysk ze sprzedaży brutto 22 992 000 19 466 000 15 814 000 12 863 000 9 831 000 7 706 490
Koszty badań i rozwoju 5 055 000 4 465 000 3 598 000 2 766 000 1 886 000 1 553 070
Koszty ogólnego zarządu 16 079 000 14 453 000 11 761 000 9 634 000 7 410 000 5 917 650
Zysk operacyjny 1 858 000 548 000 455 000 463 000 535 000 235 768
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 93 000 50 463
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 660 000 1 532 000 2 561 000 706 000 983 000 202 108
Podatek dochodowy 452 000 88 000 -1 511 000 580 000 -127 000 74 630
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 208 000 1 444 000 4 072 000 126 000 1 110 000 127 478