Salesforce Inc (CRM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 2,92 2,72 2,73 2,77 2,70
Rotacja zobowiązań 20,92
Rotacja kapitału pracującego 62,21 24,95 5,11 15,29

Średnia liczba dni

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 125,21 134,18 133,72 131,80 135,32
Cykl zobowiązań dni 17,45

Długoterminowe

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja aktywów trwałych 8,47 9,41 8,64 7,20 6,48
Rotacja aktywów razem 0,32 0,28 0,32 0,31 0,43