Salesforce Inc (CRM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 3,05 2,92 2,72 2,73 2,77
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 14,27 62,21 24,95 5,11 15,29

Średnia liczba dni

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 119,52 125,21 134,18 133,72 131,80
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Rotacja aktywów trwałych 9,45 8,47 9,41 8,64 7,20
Rotacja aktywów razem 0,35 0,32 0,28 0,32 0,31