Salesforce Inc (CRM)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 26 316 000 22 992 000 19 466 000 15 814 000 12 863 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 34 857 000 31 352 000 26 492 000 21 252 000 17 098 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 75,50% 73,34% 73,48% 74,41% 75,23%

2024 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $26 316 000K ÷ $34 857 000K
= 75,50%


Analiza porównawcza

2024